Terveysuutiset

Alttiutta alkoholismiin lisäävä geeni löytynyt

Käänteentekevä tutkimus osoittaa, että GABRA 2-geeni lisää miesten alttiutta sairastua alkoholismiin. Tutkimuksessa nousi esiin, että ahdistuneisuuden aikaansaamat geenimuutokset lisäävät alkoholismiriskiä yhdessä ympäristötekijöiden kanssa. Ainutlaatuiseen alkoholismin geenitaustaa selvittelevään tutkimukseen osallistui lähes tuhat alkoholistia ja kontrollihenkilöä Suomessa ja Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltain Alkoholitutkimuskeskus ja Helsingin yliopiston psykiatrinen klinikan tutkimusryhmä Matti Virkkusen johdolla ovat tutkineet alkoholismin taustalla olevia geenejä suomalaisilla ja yhdysvaltain intiaaniväestöllä. Yhdysvaltain intiaaneilla alkoholismi on maailman huippuluokkaa, jopa puolet miehistä sairastuu jossain elämänsä vaiheessa. Tutkimusprojekti on ollut vuosien ajan ainoa laaja suomalaisten alkoholistien geneettistä alttiutta selvittävä hanke. "Uusien tutkimustulosten pohjalta voidaan kehittää uusia, aiempaa tehokkaampia lääkkeitä alkoholismin hoitoon", Virkkunen sanoo.

Helsingin yliopiston psykiatrian klinikan professori Matti Virkkunen kertoo: "GABRA 2-geeni on keskeinen alkoholismiin sairastumisalttiutta lisäävä tekijä. Tutkimuksissamme nousi esiin, että alkoholin ja rauhoittavien lääkkeiden vaikutus välittyy tämän geenin kautta. Yhdysvaltain Alkoholitutkimuskeskuksen johtajan mukaan tutkimustuloksemme ovat käänteentekeviä. Uskon häntä, koska hänen edustamansa laitos edustaa alkoholitutkimuksen maailman kärkeä."

Naisten alkoholismia GABRA2-geeni ei selitä, taustalta löytyvät erilaiset geenit ja ympäristötekijät kuin miehillä. Vaikka nyt on löydetty miehiä alkoholismille altistava geeni, Virkkunen muistuttaa, että se ei johda yksistään oikopäätä sairastumiseen: "Pyrimme selvittämään nyt koko geneettistä alttiustaustaa, koska alkoholismi periytyy eteenpäin 50 prosentin todennäköisyydellä. Toinen puoli selittyy ympäristötekijöillä sekä henkilön iällä ja sukupuolella."

Alkoholismi on ainoa psyykensairaus, joka lisääntyy tällä hetkellä Suomessa. Juomien hinnan lasku on johtanut alkoholin käytön lisääntymiseen koko väestön keskuudessa. Matti Virkkunen arvioikin, että hoitoa alkoholismiin tarvitsevien määrä on lisääntymään päin: "Alkoholismin hoidossa painopiste pitäisi tietenkin olla ennaltaehkäisyssä. Ehkä tulevaisuudessa pyrimmekin poimimaan esiin alkoholistien poikalapsia, joilla jo ennestään tiedetään olevan tavallista suurempi alkoholismi-riski. Jos heidän geeninsä ovat alkoholismiin altistavia, heille voitaisiin kohdentaa tietoa aiheesta. Mutta viime kädessä on kyse kuitenkin yksilön omista valinnoista."

Tutkimustulokset julkaistiin heinäkuun lopussa arvovaltaisessa American Journal of Medical Genetics-lehdessä.

Lähde: Radion tiedeuutiset, 12.8.2006